Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd.
Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd.
Contacteer ons
De explosiebestendige producten van de onderneming hebben de ATEX-certificering van de EU goedgekeurd.

De explosiebestendige producten van de onderneming hebben de ATEX-certificering van de EU goedgekeurd.

ATEX is afgeleid van de term \35;39; ATmosfeer EXplosibles&-35;39; en het is een verplichte certificering voor alle producten die in heel Europa worden verkocht. ATEX bestaat uit twee Europese richtlijnen die het soort uitrusting en werkomstandigheden in een gevaarlijke omgeving voorschrijven.


ATEX 95 Richtlijn


De ATEX 2014/34/EG-richtlijn, ook bekend als ATEX 95, is van toepassing op de vervaardiging van alle apparatuur en producten die worden gebruikt in potentieel explosieve omgevingen. De ATEX 95-richtlijn stelt de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen vast waaraan alle explosiebestendige apparatuur (we hebben  Explosion Proof Damper Actuator ) en veiligheidsproducten moeten voldoen om in Europa te kunnen worden verhandeld.


ATEX 137 Richtlijn


De ATEX 99/92/EG-richtlijn, ook bekend als ATEX 137, is gericht op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers die voortdurend worden blootgesteld aan potentieel explosieve werkomgevingen. In de richtlijn staat:

1. Basisvoorschriften ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers

2. Classificatie van gebieden die een potentieel explosieve atmosfeer kunnen bevatten

3. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer moeten vergezeld gaan van een waarschuwingssymbool